Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste / Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Mallikuvat Oy

Studio Ollila
Paljetie 4
90140 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jarmo Ollila
Paljetie 4
90140 Oulu

3. Rekisterin nimi

Suomen Mallikuvat Oy  Studio Ollila:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:
asiakassuhteiden hoitaminen
asiakkaiden tilausten käsitteleminen ja hallinnoiminen
asiakkaiden laskuttaminen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaiden tiedot:
nimi
yhteystiedot
tilausten tiedot
laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan Suomen Mallikuvat Oy:n ulkopuolelle vain liittyen ajan varaukseen sekä tilausten maksamiseen ja valmistamiseen. Lisäksi kuvauksen suorittanut valokuvaaja saa asiakkaan tiedot käyttöönsä tilausten hoitamista varten. Tiedot ulkoiselle palveluntarjoajalle siirretään paperitulosteena tai teknisen käyttöyhteyden kautta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto

Rekisterin tietoja säilytetään pääsääntöisesti vain sähköisessä muodossa mutta tietoja saatetaan säilyttää myös paperisessa muodossa rekisterinpitäjän toimitiloissa lukitussa tilassa. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan tietyt rekisterinpitäjän nimeämät vastuuhenkilöt.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin tiedot on tallennettu ulkoistetun palveluntarjoajan järjestelmiin, jotka on suojattu asianmukaisien suojausohjelmistojen avulla. Rekisterin tietoja voidaan säilyttää myös Suomen Mallikuvat Oy:n omilla palvelimilla. Sisäänpääsy koneelle ja järjestelmiin edellyttää henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanan syöttämistä. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan tietyt rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt ulkoistetun tietojenkäsittelijän vastuuhenkilön ohella. Järjestelmä on myös suojattu ulkoisilta hyökkäyksiltä palomuurien ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterinpitäjän ja palveluntarjoajien tilat ovat vartioidut.